Подаване на заявления за участие

От 25.06. 2019г. до 9.07.2019г. се подават заявления за участие в ПРОЕКТ „ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКТИКА В ЕВРОПА – МОЯТ УСПЕШЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАРТ“ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+, за първа група от 20.10.2019 г. до 4.11.2019 г. в гр. Римини, Италия.
ЗАЯВЛЕНИЕТО и МОТИВАЦИОННОТО ПИСМО можете да изтеглите от страница ДОКУМЕНТИ